Pályázati felhívás
Pályázati felhívás
étterem és konyha üzemeltetésére

Pályázati felhívás az Erzsébet Vigadóban lévő étterem és konyha üzemeltetésére 2019. november 1. napjától.
 
 • pályázat kiírója: Bóly Város Önkormányzat
 • székhely: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.
 • adószám: 15724038-2-02
 • törzskönyvi azonosító szám: 724034 
 
Területi elhelyezkedés, megközelíthetőség:  Az ingatlan a Bóly belvárosában helyezkedik el. Gépjárművel, autóbusszal, és gyalogosan is megközelíthető. Parkolás a Szabadság utca felőli parkolóban lehetséges. A közvetlen környezetében önkormányzati intézmények, lakóépületek, kereskedelmi üzletek, és a református templom  található. Az étteremmel szemben van a bólyi autóbusz váróterem.  
 
Közműellátottság:  Az ingatlan közüzemi vízzel, közcsatornával, elektromos energiával, földgázzal, termálvíz fűtéssel, internettel, telefonnal és kábeltelevízióval ellátott.  
 
Az ingatlan rendeltetése, beépítettsége:  A területen egy földszint + emelet kialakítású étterem található. Az ingatlan udvarán a konyhához tartozóan megállási lehetőség biztosított. Az épületben található az önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Vigadó.  
 
A bérleti díj:  Az önkormányzat által elvárt minimális összeg nettó 100.000 Ft/hó + ÁFA. A bérleti díj összege évente felülvizsgálatra kerül.  
 
Az ingatlanban folytatható tevékenység: étterem üzemeltetése.  
 
A bérbe-adandó helyiség alapterülete:  Előcsarnok (53 m2), vizesblokk (15 m2), étterem (100,6 m2), közlekedő (3.1 m2), gazdasági folyosó (13 m2), fehér mosogató (8,5 m2), zöldség előkészítő (5,6 m2), fekete mosogató (6 m2), hús előkészítő (8,1 m2) szárazárú raktár (7,9 m2), gazdasági folyosó ( 9,4 m2), öltöző ( 4 m2), zuhanyzó (1,8 m2), öltöző (3,3 m2), mosdó (1,8 m2), valamint  az épület alatt található pince helyiségek. 
 
Az étterem, konyha, üzemeltetése 2019. november 1. napjától lehetséges.
A jelenlegi bérlő jogviszonya 2019. október 31. napjával jár le. 
 
Pályázók köre:  Pályázati ajánlatot minden természetes és jogi személy benyújthat, aki a pályázat feltételeit elfogadja és rendelkezik a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 • a pályázó nevét, címét;
 • gazdasági társaság esetén 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó estén a vállalkozói igazolvány másolata; 
 • nyilatkozat a pályázati feltételek vállalásáról;
 • az üzemeltetésre vonatkozó terveket;
 • esetleges referenciákat;
 • a várható éttermi szolgáltatásokat;
 • a tervezett éttermi önálló rendezvények lebonyolítására és szervezésére vonatkozó elképzeléseket;
 • köztartozás mentességről szóló nyilatkozatot;
 • a pályázó vállalását a bérleti szerződés elfogadásáról. 
 
Pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek:
 1. Az étterem és konyha üzemeltetője kizárólagosan jogosult az Erzsébet Vigadó nagytermében megszervezésre kerülő valamennyi rendezvény (lakodalom, zenéstáncos, konferencia, stb.) catering szolgáltatását biztosítani.
 2. A pályázati kiírója lehetőséget biztosít az üzemeltetőnek, hogy a Bólyi Integrált Szociális Központ bólyi ellátottjainak részére napi egyszeri meleg étkezését (ebéd) biztosítja. A jelenlegi adagszámok: hétköznap 110-140, hétvégén: 50-55.  Az ellátással kapcsolatos feltételekről az intézményvezető nyújt felvilágosítást: Krauszné Morvai Éva, +3669568073 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. napja.  
Az ajánlatokat 2 (két) példányban, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kérjük eljuttatni Bóly Város Önkormányzatának titkárságára (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.) munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig. A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni: „Pályázat – Erzsébet Vigadó étterem üzemeltetése”  
 
A pályázat elbírálásának módja: Kizárólag az a pályázat kerül elbírálásra, amely megfelel az összes kötelező tartalmi követelménynek, és határidőre beadásra került. Az önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa vagy a pályázati felhívását – az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig – jogkövetkezmények nélkül visszavonja.  
 
A bérbeadással kapcsolatos felvilágosítást Bóly Város Polgármestere ad.
7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.
Telefon: +3669869405. 
 
Bóly, 2019. augusztus 27. 
 
Hárs József sk.
polgármester 


Az Erzsébet Vigadó Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtassa ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretne szöveges formában elérni kérjük, hogy írjon Nekünk az info@erzsebetvigado.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket az Ön részére. Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Erzsébet Vigadó Csapata