Tanulva játssz, játszva tanulj
Tanulva játssz, játszva tanulj
Félidőnél a két éves programsorozat
Első mérföldkövéhez érkezett intézményünk "EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" című programja. A 2018. március 1-én indult "Tanulva játssz, játszva tanulja az Erzsébet Vigadóval" két éves programsorozatban 5 iskola (Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pécsi SZC Montenuovo Nándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium,  Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola Czinderi utcai Tagintézmény, Kölkedi Általános Iskola) tanulói és egy óvoda (Bólyi Óvoda és Bölcsőde) óvodásai vesznek részt, kiemelten a sajátos nevelési igényűek (SBI), magatartás problémákkal küzdők (BTM), valamint a hátrányos helyzetűek (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH). A módszereket a tanulói szükségletekhez, igényekhez igazítottuk azoknál a diákoknál, akik szociális, vagy képességbeli hátrányokkal élnek.
 
Az első év során 30 művészeti csoportfoglalkozást tartottunk a Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére. A gyerekek megismerhették a magyar és német néptánc- és népdalkultúra alapjait. Az első hónapokban könnyebb körjátékok és népénekek formájában sajátították el a gyerekek az alapokat. A végső cél, hogy a második év végére komplett koreográfiákat mutassanak be.  
 
A projekt első évében 14 tehetséggondozó, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozást tartottunk a Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában és a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában. A kiscsoport foglalkozáson résztvevő tanulóknak fejlesztették az alapkompetenciáit, ezáltal kezelhetőbbé váltak az olyan fejlődési zavarok, mint a diszlexia vagy a diszgráfia, és megfigyelhetővé vált az önálló logikus gondolkodás fejlődése.
 
9 témanap rendeztünk, 6 témanap a Kölkedi Általános Iskolában, 3 pedig a Bólyi Óvoda és Bölcsődében zajlott. Az iskola tanulói az ünnepkörökhöz (húsvét, anyák napja, karácsony, stb.), míg az óvodások az őszi Márton-naphoz kapcsolódó régi népszokásokkal és hagyományokkal ismerkedtek meg, ezáltal nyitottabbá váltak a múlt értékeinek befogadására.
 
A projekt 12 vetélkedője (földrajzi, történelmi, sport, stb.) a Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Bólyi Óvoda és Bölcsődében, a PSC Montenuovo Szakközépiskolájában, és a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola Czinderi Utcai Tagintézményében zajlott. A résztvevő gyerekek bővítették szókincsüket, tudásukat, a nyilvános megmérettetés hatására javult a verbális kommunikációjuk.
 
Az első évben lezajlott két táborban (Sport- és kézművestábor, Tánctábor) a Bólyi Általános Iskola tanulói vettek részt. A táborok javították a gyermekek közösségi viselkedését, az ott tanult dolgokat pedig hasznosítani tudták a mindennapi életben. 
 
A megvalósított formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszott a részvevő gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, felszínre hozták a bennük rejlő kreativitást, növelték önbizalmukat, kapcsolatteremtő-, önkifejező-, problémamegoldó- és konfliktuskezelő képességeiket, erősítették aktivitásukat és motiváltságukat. A hat közoktatási intézménnyel történt megállapodás értelmében, a köznevelésben résztvevő tanulók, és az óvodai nevelésben résztvevő gyerekek tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális eszközökkel, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek minél szélesebb körben történő bevonásával megtörtént, hozzájárulva a területi és szociokulturális hátrányok csökkentéséhez. A projektben résztvevő szakemberek havi rendszerességgel megbeszéléseken vettek részt. Elemezték, értékelték a már megvalósult projektelemeket, felhasználva a tapasztalatokat a későbbi programokhoz.

A projekt alakulásáról folyamatosan beszámoltunk intézményünk honlapján: https://erzsebetvigado.hu/palyazat, valamint hírt adott róla többek között a Bólyi Városi Televízió, a Dunántúli Napló és a https://www.bama.hu/ is.


Az Erzsébet Vigadó Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtassa ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretne szöveges formában elérni kérjük, hogy írjon Nekünk az info@erzsebetvigado.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket az Ön részére. Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Erzsébet Vigadó Csapata