Városi kitüntetések
Városi kitüntetések
Ketten kaptak elismerést
Bóly Város Önkormányzata 2019. augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén kitüntetésekkel köszönte meg a közösségért tevékenykedő emberek munkáját. A díjátadóra a Batthyány téren, a városi ünnepség keretén belül került sor.
 
A díjazottak:

Bóly Város Önkormányzata a 87/2019.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozata alapján „Bóly Városáért” emlékérmet adományoz Handler Ármin részére a város múltjának, közösségi rendezvényeinek, programjainak újszerű bemutatásáért, összegyűjtéséért, népszerűsítéséért.

1952. május 5-én, Versend községben született. Alapfokú tanulmányait a Versendi  Általános Iskolában végezte. Szakmát a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzőben szerezett, péknek tanult. 1969-től 1989-ig dolgozott a Bólyi Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet sütőüzemében. Az évek alatt először csoportvezető, később pedig megbízott üzemvezető lett. 1976. május 8-án feleségül vette élete szeremét Arankát. Két gyermekük született: Richárd 1977-ben, a következő évben pedig Szabolcs. Két fia négy unokával ajándékozta meg. 1990-1993 között egy németországi hotel pékségében dolgozott szakmai tapasztalatszerzés, és németnyelv tanulás céljából. Németországból hazatérve, német nyelvismeretének köszönhetően a grazi székhelyű Új Historica Kiadó munkatársa lett. Több munkakörben is kipróbálhattta magát. Volt értékesítési vezető, tanácsadó főmunkatárs, és irodavezető is. Feladata volt Magyarország 3167 településének és azok önkormányzatainak felkeresése, az önkormányzatokkal, polgármesterekkel való személyes és üzleti kapcsolat erősítése. Emellett aktívan részt vett a kiadó kiadványainak szerkesztésében és értékesítésében. Ennek köszönhetően hétszer járta be Magyarország 3167 települését. Ezzel az egyedülálló teljesítménnyel 20 év alatt nyolc autót használt el és kétmillió km-t tett meg a hazai utakon. 2014. óta nyugdíjasként él családja körében. Hobbija a fotózás, ami által jelen van számos helyi és környékbeli rendezvényen. Emellett a bólyi múlt képes, fotós anyagát, dokumentumait archiválja. Mára több mint 5000 darab dokumentumot digitalizált, melyet közkinccsé tesz a „Bólyi múltidézés” nevű facebook-oldalon. A közösségi hálón van egy másik általa üzemeltet oldal, a „Bóly, a kisváros”, amely a város életének eseményeit, híreit teszi közzé.
 

Bóly Város Önkormányzata a 88/2019.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozata alapján „Bóly Városáért” emlékérmet adományoz Guth Ferenc Jánosné részére 60 éves aktív kórustagságáért, valamit a város életében betöltött kulturális, szociális, közéleti és egyházi szerepvállalásáért. 

Németbólyban született 1945. január 31-én. Az ének- és zenekedvelő családban nem csak édesanyja, hanem mind a három testvére lelkes és hűséges tagja volt a helyi kórusoknak. Ő maga 8. osztályos korában szerepelt először a dr. Dlusztus József és Nádasdi László vezette kórusban. Azóta, vagyis 60 éve aktív tagja a Bólyi Vegyeskarnak, valamint alakulásától a Bólyi Integrált Szociális Központ énekkarának. 1965. május 22-én kötött házasságot Ferenccel. Három gyermekük született: Ferenc 1966-ban, Erzsébet 1971-ben és Gábor 1974-ben. A két idősebbik gyermek - Ferenc és Erzsébet- leányai együtt énekelnek a szülőkkel, illetve a nagymamával a városi énekkarban. Aktív évei alatt dolgozott a Magyar Posta bólyi kirendeltségén, a Bólyi Állami Gazdaságban, a Bóly és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetnél, a Baranya Megyei Tejipari Vállalatnál. Aztán egy éles váltással a szociális munkát választotta, mint a rászorultakon való segítés nyilvánvaló lehetőségét. A Bólyi Kossuth Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet időseinek házigondozója lett, majd az Idősek Gondozási Központjának alkalmazottjaként ment nyugdíjba. Nyugdíjas napjait elsősorban családjával, gyermekeivel és négy leányunokájával tölti. A bólyi kulturális életből is mind jobban kiveszi részét, legyen szó akár a kórusokról, akár a Németkörről. A szervezők mindig számíthatnak rá a rendezvények lebonyolításában. De arra is szakít magának időt, hogy a katolikus hitközség egyik legaktívabb tagjaként folyamatosan segítsen a rászorulókon, és részt vegyen templom ünnepi feldíszítésében és rendben tartásában.
 
A díjazottaknak ezúton is köszönjünk több évtizedes munkájukat, és gratulálunk az elismeréshez!


Az Erzsébet Vigadó Csapatának kifejezetten fontos a természetvédelem és a fenntartható, környezettudatos mindennapok éppen ezért kérjük, hogy oldalainkat ne nyomtassa ki. Amennyiben valamilyen tartalmat szeretne szöveges formában elérni kérjük, hogy írjon Nekünk az info@erzsebetvigado.hu e-mail címre és szívesen megküldjük a nyers szövegeinket az Ön részére. Tegyen a fenntartható mindennapokért!

Köszönjük!

Üdvözlettel, a Erzsébet Vigadó Csapata